1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Teretana "Mega Gym Central"

Lokacija: Viline vode 47, Beograd

Datum: nov 2023.

Opremanje audio sistemom

Mega Gym Central, najveća teretana na Balkanu, mesto gde se susreću vrhunski fitness i najmodernija tehnologija.
Ova teretana, opremljena najnovijim spravama za vežbanje, teži da pruži vrhunsko iskustvo svakom svom članu.
Naša dugogodišnja saradnja krunisana je opremanjem ovog grandioznog prostora kompletnom audio opremom.
Instalirani audio sistem garantuje uživanje u svakom pokretu uz perfektno balansiran zvuk i energiju koju on donosi.

Isporučena oprema:

- 16 x Electro-Voice ZLX 12
- 4 x Electro-Voice ZLX 12P
- 3 x Dynacord L1300FD