30.9.2020.

Aktuelni softver i uputstva

  Softver:
EV QuickSmart Mobile - Google Playstore | Android aplikacija (2.6.0) za BlueTooth kontrolu Everse 8/12, ZLX G2, ELX200, Evolve 30M/50/50M zvučnih kutija
EV QuickSmart Mobile - Apple Store | iOS aplikacija (2.6.1) za BlueTooth kontrolu Everse 8/12, ZLX G2, ELX200, Evolve 30M/50/50M zvučnih kutija
DC Multi Amplifier Remote Control (MARC) | Windows aplikacija (1.0.2.) za kontrolu i programiranje L xxxx FD pojačavača
DC SONICUE | Windows aplikacija (1.3.1.) za kontrolu i programiranje MXE5 matrice i TGX, IPX, RCM28, L i C serije pojačavača
DC SONICUE CONTROL | iOS aplikacija (1.3.1.) za kontrolu MXE5 matrice
EV PREVIEW | Windows aplikacija (3.0.0.) za predikciju pokrivanja EV zvučničkih sistema
IRIS-Net | Windows aplikacija (4.1.0.) za kontrolu inteligentnih EV i DC uređaja
DC DSP-260 Editor | Windows aplikacija (1.5.1.) za kontrolu i programiranje DSP 260 digitalnog procesora
EV DC-One Editor | Windows aplikacija (1.5.1.) za kontrolu i programiranje DC One digitalnog procesora
   
  Uputstva za upotrebu:
EV RE3 | Uputstvo za upotrebu EV RE3 bežičnih mikrofona
L1300FD / L1800FD / L2800FD / L3600FD | Uputstvo za upotrebu L serije pojačavača
PowerMate 3 | Uputstvo za upotrebu PowerMate miksera III generacije
EV ETX serija | Uputstvo za upotrebu EV ETX aktivne serije zvučnih kutija
DC One / DSP 260 | Uputstvo za upotrebu DC One i DSP 260 digitalnih procesora
EV R300 | Uputstvo za upotrebu EV R300 bežičnih mikrofona
EV Q serija | Uputstvo za upotrebu EV Q serije pojačavača
PowerMate 2 | Uputstvo za upotrebu PowerMate miksera II generacije