3.1.2018.

Klinički centar Niš

Klinički centar se prostire na 50.000 kvadratnih metara, obuhvata novi objekat, kao i rekonstruisanu zgradu. Opremljen je najmodernijom medicinskom opremom, ali i najmodernijim pratećim sistemima, pa tako i sistemom ozvučenja, koji je u potpunosti EN54 sertifikovan.

Osnovu sistema ozvučenja čine 2 digitalna Dynacord DPM8016 procesora, za različite delove objekta, povezana računarskom mrežom i CobraNet audio protokolom. Komunikacije kompletnog objekta su pokrivene sa 388 plafonskih zvučnika DC3086/41 i 46 nazidnih DB1-UM06E-1, dok snagu obezbeđuju DSA8405 i DSA8805 digitalni audio pojačavači. Svaki od spratova objekta je povezan na protivpožarni sistem, te u slučaju incidentne situacije omogućena je reprodukcija različitih evakuacionih poruka za svaki od spratova.

Sama zgrada Kliničkog centra je "pametna", odnosno celom zgradom upravlja se iz kontrolne sobe, pa tako i sistemom ozvučenja. Kompletan nadzor i upravljanje radom sistema ozvučenja vrši se preko korisničkog grafičkog interfejsa unutar Iris Net aplikacije, a za davanje govornih obaveštenja koristi se preprogramirana mikrofonska konzola.